Motherboards button
Motherboards
Graphics Card button
Graphics Card
Monitors button
Gaming Monitor
Mini PC button
Mini PC
Industrial PC button
Industrial PC
Server/WS button
Server/WS
Loading

We use cookies to offer you a more personalized and smoother experience. By visiting this website, you agree to our use of cookies. If you prefer not to accept cookies or require more information, please visit our Privacy Policy.

Giải thưởng
AMD Radeon™ RX 6900 XT OC Formula 16GB
RX6900XT OCF 16G
 • Clock: GPU / Memory
  GPU Clock P BIOS(Boost/Game): Up to 2475/ Up to 2295 MHz
  GPU Clock Q BIOS(Boost/Game): Up to 2365/ Up to 2165 MHz
  Base Clock: 2125 MHz
  Key Specifications
  7nm AMD Radeon™ RX 6900 XT Graphics
  16GB 256-bit GDDR6
  AMD RDNA™ 2 Architecture
  Hardware Raytracing1
  PCI® Express 4.0 Support
  3 x 8-pin Power Connectors
  3 x DisplayPort™ 1.4 with DSC / 1 x HDMI™ 2.1 VRR
  Key Features
  All-Metal Cover
  21 Phase Power Design
  OC Formula 3X Cooling System
  Striped Axial Fan
  Dual BIOS
  Stylish Metal Backplate
  0dB Silent Cooling
  Super Alloy Graphics Card
  Polychrome SYNC
  1.Not compatible with Windows® 7.
Mẫu sản phẩm này có thể không được bán toàn cầu. Vui lòng liên hệ nhà bán lẻ tại nơi của quý khách để kiểm tra xem sản phẩm bạn cần có được bán tại địa phương hay không.

"Game Clock" is the expected GPU clock when running typical gaming applications, set to typical TGP (Total Graphics Power). Actual individual game clock results may vary.

"Boost Clock" is the maximum frequency achievable on the GPU running a bursty workload. Boost clock achievability, frequency, and sustainability will vary based on several factors, including but not limited to:thermal conditions and variation in applications and workloads.

Các thuật ngữ HDMI và HDMI High-Definition Multimedia Interface, cũng như lô-gô HDMI là các nhãn hiệu thương mại hoặc các nhãn hiệu thương mại đã đăng ký của công ty HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.

Các đặc tính kĩ thuật nêu trên có thể sẽ được thay đổi mà không báo trước. Các nhãn hiệu và tên sản phẩm đã được lấy từ các thương hiệu của các công ty. Bất cứ sự thay đổi khác nào o với sảnp hẩm gốc đều không được bảo đảm.

Hình ảnh giao diện người dùng trên đây là một minh họa để tham khảo. Giao diện người dùng thực tế có thể được thay đổi với các phiên bản phần mềm cập nhật”